Välkommen till Energisystem


Ledande inom energibesparing för belysning!

 

Våra optimeringslösningar

för belysning ger företag
och offentlig sektor
möjlighet att påverka sina
koldioxidutsläpp och
samtidigt spara pengar.

Våra lösningar är mycket
kostnadseffektiva.
Investeringen är återbetald
innan garantitiden går ut,
normalt på ett till fem år.

 

Direkt till lösningarna >>

Affärsidén som gör alla till vinnare

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper kunden att stärka miljöprofilen och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Vår unika finansieringslösning gör det möjligt att helt utan investering modernisera belysningsanläggningen och spara pengar! Avkastning utan investering - En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Ladda ner vår inköpshandbok (pdf) >


Vårt erbjudande

Vårt erbjudande till dig är kostnadsfria åtgärdsförslag skräddarsydda för din anläggning. Lösningen innebär bättre ljuskvalitet, mindre elräkningar, höjd standard, sänkta underhållskostnader och god avkastning. Låt energibesparingen finansiera åtgärden.


Spara pengar och miljö

Sedan starten 2002 har Energisystems energisparlösningar för belysning sparat 370 884 Megawattimmar (370 884 000 kWh) åt Svenska slutkunder. Omräknat i pengar innebär det med dagens elpris att kunderna idag sparat 441 miljoner kronor på att optimera sina belysningsanläggningar.

Med energibesparing kommer också miljövinster på grund av minskade utsläpp. Idag beräknas våra energisparlösningar ha minskat koldioxidutsläppen med 307 000 ton, vilket i sin tur motsvarar de årliga utsläppen hos 109 300 bilar. För mer info se vår Miljösida. [uppdaterad 2016-06-03]


Energieffektivisering

Energisparande lösningar är en mycket bra investering, eftersom investeringen betalas av besparingen. Om man ser till den procentuella avkastningen är det i många fall den bästa investeringen ett företag kan göra. Kunder som använder vår finansieringslösning får möjlighet att öka kassaflödet. När besparingen överstiger månadskostnaden innebär det förtjänst från dag ett.

På ett globalt plan beräknas belysningen stå för en femtedel av den elektriska energianvändningen. Trots detta har energisparbranschen länge ensidigt bestått av aktörer inom VVS, isolering, styr/regler och sol/vindkraft. Belysning har traditionellt alltid legat inom elteknik och inte uppfattats som energikrävande. Belysningsbranschens återkommande förmaningar om möjligheterna med ny modern teknik har fortfarande inte helt fått fäste hos marknaden. 

Våra samarbetspartners

Vårt huvudkontor finns utanför Nyköping där vi importerar marknadsför och lagerhåller energisnåla belysningsprodukter. Vi jobbar i projektform nära slutkunden via konsulter, elgrossister och installationsföretag, vilka vi hjälper med projektering, kalkylmaterial och säljstöd.

Vår styrka

Synen på belysning och energi har under senare tid ändrats i takt med förbättrad och billigare teknik liksom ökade energikostnader och högre miljömedvetenhet. Vid starten 2002 var vi relativt ensamma med att enbart satsa på energibesparing inom belysning. Men nu skördar vi frukten av de lärorika åren då ett brinnande intresse nu finns från vår målgrupp av företag, kommuner och landsting vars belysning utgör del av driftkostnaden. Vår styrka är att vi alltid fokuserat enbart på belysning vilket lett till stor erfarenhet och kunnande.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Energisystems nyhetsbrev!